Để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn không đơn giản

Chuyên gia Mỹ ước tính phải mất từ 10-15 năm để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ảnh: Yonhap
Chuyên gia Mỹ ước tính phải mất từ 10-15 năm để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ảnh: Yonhap
Chuyên gia Mỹ ước tính phải mất từ 10-15 năm để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ảnh: Yonhap
Lên top