Đệ nhất phu nhân Mỹ trở lại chiến dịch tranh cử giúp chồng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến cuộc tranh luận hôm 29.9. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến cuộc tranh luận hôm 29.9. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến cuộc tranh luận hôm 29.9. Ảnh: AFP
Lên top