Đệ nhất phu nhân Mỹ tham gia hoạt động cùng tân Bộ trưởng Giáo dục

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona ghé thăm Trường Trung học  Fort LeBoeuf ở Waterford, Pennsylvania. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona ghé thăm Trường Trung học Fort LeBoeuf ở Waterford, Pennsylvania. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona ghé thăm Trường Trung học Fort LeBoeuf ở Waterford, Pennsylvania. Ảnh: AFP
Lên top