Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu nói về bạo loạn ở Quốc hội

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP
Lên top