Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu ủng hộ chồng ở Georgia

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump khi kết thúc cuộc vận động ủng hộ các ứng viên Thượng viện đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia, tối 5.12. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump khi kết thúc cuộc vận động ủng hộ các ứng viên Thượng viện đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia, tối 5.12. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump khi kết thúc cuộc vận động ủng hộ các ứng viên Thượng viện đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia, tối 5.12. Ảnh: AFP.
Lên top