Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật. Ảnh: Reuters.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật. Ảnh: Reuters.