Đệ nhất phu nhân Melania Trump chuẩn bị giáng sinh ở Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận cây thông giáng sinh tại Nhà Trắng vào chiều 23.11. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận cây thông giáng sinh tại Nhà Trắng vào chiều 23.11. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận cây thông giáng sinh tại Nhà Trắng vào chiều 23.11. Ảnh: AFP
Lên top