Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc tự vào bếp chuẩn bị tiệc chiêu đãi chính khách

Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook. Ảnh: Yonhap
Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook. Ảnh: Yonhap
Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook. Ảnh: Yonhap
Lên top