Đệ nhất phu nhân giản dị của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga

Bức ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide năm 1987 khi lần đầu giành được một ghế trong hội đồng thành phố Yokohama. Ảnh: Văn phòng của ông Suga/Kyodo.
Bức ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide năm 1987 khi lần đầu giành được một ghế trong hội đồng thành phố Yokohama. Ảnh: Văn phòng của ông Suga/Kyodo.
Bức ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide năm 1987 khi lần đầu giành được một ghế trong hội đồng thành phố Yokohama. Ảnh: Văn phòng của ông Suga/Kyodo.
Lên top