Đề nghị Trung Quốc tham gia tích cực sáng kiến ứng phó COVID-19 của ASEAN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top