Đề nghị Nhật Bản tăng năng lực hợp tác biển cho Việt Nam và ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản bắt tay qua màn hình để chuyển giao vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản bắt tay qua màn hình để chuyển giao vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản bắt tay qua màn hình để chuyển giao vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: BNG
Lên top