Đề cử lịch sử của ông Joe Biden ở Lầu Năm Góc

Ông Joe Biden đề cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Joe Biden đề cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Joe Biden đề cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top