Đề cử lịch sử cho vị trí trợ thủ kinh tế của ông Joe Biden được phê chuẩn

Bà Cecilia Rouse được phê chuẩn là chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Bà Cecilia Rouse được phê chuẩn là chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Bà Cecilia Rouse được phê chuẩn là chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top