Đế chế bất động sản Evergrande Trung Quốc bán 5 tỉ USD cổ phần để trả nợ

Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top