Dậy tin đồn nội bộ Trump lục đục về chuyển giao quyền lực