Dãy nhà văn phòng Pháp bốc cháy đùng đùng, khói đen bốc ngút trời

Hình ảnh vụ cháy ở  Villeurbanne. Ảnh: RT.
Hình ảnh vụ cháy ở Villeurbanne. Ảnh: RT.
Hình ảnh vụ cháy ở Villeurbanne. Ảnh: RT.
Lên top