Đẩy mạnh phòng chống COVID-19, Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới

Cảnh sát ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ tại trạm kiểm soát giao thông ở biên giới trong dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Cảnh sát ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ tại trạm kiểm soát giao thông ở biên giới trong dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Cảnh sát ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ tại trạm kiểm soát giao thông ở biên giới trong dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top