Dãy Alps là nạn nhân của biến đổi khí hậu

Alps là hệ thống dãy núi hùng vĩ nằm hoàn toàn ở Châu Âu, trải dài khoảng 1.199km trên 8 quốc gia Châu Âu. Ảnh: AFP
Alps là hệ thống dãy núi hùng vĩ nằm hoàn toàn ở Châu Âu, trải dài khoảng 1.199km trên 8 quốc gia Châu Âu. Ảnh: AFP
Alps là hệ thống dãy núi hùng vĩ nằm hoàn toàn ở Châu Âu, trải dài khoảng 1.199km trên 8 quốc gia Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top