Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Davos khuyến cáo triển vọng mong manh của kinh tế thế giới