Dấu vết khảo cổ 2.000 năm cho thấy kỹ năng tài tình của người tiền sử

Những chiếc bẫy thú hình con diều được tạo ra từ thời kỳ đồ đá giúp con người săn bắt dễ dàng hơn. Ảnh: Giáo sư Lombard/Đại học Johannesburg
Những chiếc bẫy thú hình con diều được tạo ra từ thời kỳ đồ đá giúp con người săn bắt dễ dàng hơn. Ảnh: Giáo sư Lombard/Đại học Johannesburg
Những chiếc bẫy thú hình con diều được tạo ra từ thời kỳ đồ đá giúp con người săn bắt dễ dàng hơn. Ảnh: Giáo sư Lombard/Đại học Johannesburg
Lên top