Dấu vết ADN từ cát bụi hé lộ tiềm năng khám phá mới về tổ tiên loài người

Các nhà khoa học tìm kiếm dấu vết ADN của tổ tiên loài người trong hang Galeria de las Estatuas ở Tây Ban Nha. Ảnh: Viện Nhân chủng học tiến hóa
Các nhà khoa học tìm kiếm dấu vết ADN của tổ tiên loài người trong hang Galeria de las Estatuas ở Tây Ban Nha. Ảnh: Viện Nhân chủng học tiến hóa
Các nhà khoa học tìm kiếm dấu vết ADN của tổ tiên loài người trong hang Galeria de las Estatuas ở Tây Ban Nha. Ảnh: Viện Nhân chủng học tiến hóa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top