Dấu tích của cung điện Maya hơn 1.000 năm tuổi được phát hiện ở Mexico

Giới khảo cổ phát hiện chứng tích về cung điện Maya ở Mexico. Ảnh: Reuters.
Giới khảo cổ phát hiện chứng tích về cung điện Maya ở Mexico. Ảnh: Reuters.
Giới khảo cổ phát hiện chứng tích về cung điện Maya ở Mexico. Ảnh: Reuters.
Lên top