Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc: Hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng

Mưa lớn gây lũ lụt ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 23.5.2021. Ảnh: Xinhua
Mưa lớn gây lũ lụt ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 23.5.2021. Ảnh: Xinhua
Mưa lớn gây lũ lụt ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 23.5.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top