Dấu mốc thành quả tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ

Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Websterville, Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Websterville, Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Websterville, Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top