Dấu mốc quan trọng: 90% bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc đã khỏi bệnh

Gần 90% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Ảnh: NHC
Gần 90% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Ảnh: NHC
Gần 90% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Ảnh: NHC
Lên top