Dấu mốc mới nhất trong tham vọng hiện đại hóa quân đội Trung Quốc

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: National Interest
Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: National Interest
Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: National Interest