Dấu mốc lớn trong 36 năm giải quyết biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon tại Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon tại Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon tại Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Ảnh: BNG
Lên top