Đâu là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất thế giới?

Địa điểm khảo cổ Lomekwi 3 nằm bên cạnh hồ Turkana ở Kenya. Ảnh chụp màn hình
Địa điểm khảo cổ Lomekwi 3 nằm bên cạnh hồ Turkana ở Kenya. Ảnh chụp màn hình
Địa điểm khảo cổ Lomekwi 3 nằm bên cạnh hồ Turkana ở Kenya. Ảnh chụp màn hình
Lên top