Đấu giá bất thành, nhà trùm ma túy khét tiếng Mexico thành giải xổ số

Nhà trùm ma túy Mexico Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ảnh: Adriana Gomez
Nhà trùm ma túy Mexico Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ảnh: Adriana Gomez
Nhà trùm ma túy Mexico Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ảnh: Adriana Gomez
Lên top