"Đau đầu" với cấu trúc bí ẩn ở tiểu hành tinh rất giống Trái đất

Các cấu trúc bí ẩn trên tiểu hành tinh Vesta. Ảnh: NASA
Các cấu trúc bí ẩn trên tiểu hành tinh Vesta. Ảnh: NASA
Các cấu trúc bí ẩn trên tiểu hành tinh Vesta. Ảnh: NASA
Lên top