Đầu đạn hạt nhân Trung Quốc đe dọa các đồng minh của Mỹ tại Châu Á

Một tên lửa đạn đạo JL-2 được phóng lên từ tàu ngầm của Trung Quốc
Một tên lửa đạn đạo JL-2 được phóng lên từ tàu ngầm của Trung Quốc
Một tên lửa đạn đạo JL-2 được phóng lên từ tàu ngầm của Trung Quốc
Lên top