Dấu chân khủng long khổng lồ được phát hiện ở Trung Quốc

Dấu chân khủng long khổng lồ được tìm thấy ở Trung Quốc. Ảnh: Global Times.
Dấu chân khủng long khổng lồ được tìm thấy ở Trung Quốc. Ảnh: Global Times.
Dấu chân khủng long khổng lồ được tìm thấy ở Trung Quốc. Ảnh: Global Times.
Lên top