Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Bạch Hạc Than là nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Bạch Hạc Than là nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Bạch Hạc Than là nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Lên top