Đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, Châu Âu từng bước trở lại "bình thường mới"

Với tỉ lệ tiêm chủng cao, người dân nhiều nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới''. Ảnh: AFP
Với tỉ lệ tiêm chủng cao, người dân nhiều nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới''. Ảnh: AFP
Với tỉ lệ tiêm chủng cao, người dân nhiều nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới''. Ảnh: AFP
Lên top