Đất sét hé lộ sao Hỏa từng có thể sinh sống được

Miệng núi lửa Gale trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Gale trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Gale trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top