Đập thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp sắp vận hành

Đập thuỷ điện Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp dự kiến hoạt động  vào tháng 7.2021. Ảnh: Xinhua
Đập thuỷ điện Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp dự kiến hoạt động vào tháng 7.2021. Ảnh: Xinhua
Đập thuỷ điện Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp dự kiến hoạt động vào tháng 7.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top