Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Cầu sông Dương Tử Bianyuzhou ở biên giới tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc và tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cầu sông Dương Tử Bianyuzhou ở biên giới tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc và tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cầu sông Dương Tử Bianyuzhou ở biên giới tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc và tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top