Đập Tam Hiệp vẫn có thể chịu được những trận lũ dữ dội hơn hiện nay

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top