Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: CTG
Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: CTG
Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: CTG
Lên top