Đập Tam Hiệp Trung Quốc có thể an toàn sau vụ tấn công hạt nhân?

Đập Tam Hiệp. Ảnh: Britannica
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Britannica
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Britannica
Lên top