Đập Tam Hiệp ngày 22.8: Trung Quốc cảnh giác cao khi dự báo có đợt mưa mới

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 18.8. Nguồn: The Guardian.
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 18.8. Nguồn: The Guardian.
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 18.8. Nguồn: The Guardian.
Lên top