Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top