Đập Tam Hiệp nâng chuẩn kiểm soát lên cấp lũ lụt "100 năm có một"

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top