Đập Tam Hiệp mở thêm cửa, tăng lượng xả khi đỉnh lũ mới cận kề

Đập Tam Hiệp mở thêm cửa xả lũ, tăng lượng xả lũ lên mức kỷ lục để ứng phó với đợt lũ lớn nhất trong lịch sử kể từ khi đập xây dựng. Nguồn: CCTV+.
Đập Tam Hiệp mở thêm cửa xả lũ, tăng lượng xả lũ lên mức kỷ lục để ứng phó với đợt lũ lớn nhất trong lịch sử kể từ khi đập xây dựng. Nguồn: CCTV+.
Đập Tam Hiệp mở thêm cửa xả lũ, tăng lượng xả lũ lên mức kỷ lục để ứng phó với đợt lũ lớn nhất trong lịch sử kể từ khi đập xây dựng. Nguồn: CCTV+.
Lên top