Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, chuẩn bị đón lũ dữ 74.000 m3/giây

Lên top