Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt, Trung Quốc thử cách mới

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top