Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt sông Dương Tử

Đập Tam Hiệp xả lũ hồi tháng 7. Nguồn: Reuters.
Đập Tam Hiệp xả lũ hồi tháng 7. Nguồn: Reuters.
Đập Tam Hiệp xả lũ hồi tháng 7. Nguồn: Reuters.
Lên top