Đập Tam Hiệp khiến sông Dương Tử ngày càng suy kiệt?

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top