Đập Tam Hiệp của Trung Quốc được minh oan

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Xinhua
Lên top