Đập Tam Hiệp có thể chịu được trận lũ lớn cỡ nào?

Hình ảnh đập Tam Hiệp năm 2019. Ảnh: CGTN News
Hình ảnh đập Tam Hiệp năm 2019. Ảnh: CGTN News
Hình ảnh đập Tam Hiệp năm 2019. Ảnh: CGTN News
Lên top